dr Magdalena Porzeżyńska

Wydział Prawa i Administracji UW

porzezynska

dr Magdalena Porzeżyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności. Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Ukończyła również europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ćwiczenia (z podstaw prawa Unii Europejskiej oraz prawa materialnego Unii Europejskiej), wykłady specjalizacyjne i konwersatoria (z prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego i prawa pomocy publicznej w ramach bloków specjalizacyjnych Ochrona środowiska – uwarunkowania prawneSzkoła prawa energetycznego oraz Podatki i składki z tytułu zatrudnienia), jak również wykład “Sustainable Development Law” organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Ponadto wykłada prawo Unii Europejskiej na aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotna finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego, wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP “Studencki Nobel”. Corocznie nagradzana stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów. Alumna II edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Zaangażowana w działania edukacyjne, mentorka w ramach programu Akademia Liderek Biznesu organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Jedna z prelegentek podczas wydarzenia organizowanego na SGH „Tydzień Kobiet Sukcesu” w 2019 roku.

Sekretarz Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.

Radca prawny związana z prawem środowiska, prawem energetycznym i prawem pomocy publicznej UE (więcej informacji dostępnych tutaj).

dr Magdalena Porzeżyńska
Katedra Prawa Europejskiego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

e-mail: m.porzezynska@wpia.uw.edu.pl

dyżur: piątek, 18:30 – 19:30 (sala 112 Instytut Prawa Międzynarodowego, CI IV, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47)