dr Magdalena Porzeżyńska

Wydział Prawa i Administracji UW

Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Ukończyła również europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej.

Sekretarz Katedry Prawa Europejskiego, Członek Rady Wydziału, Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne oraz Rady Dydaktycznej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024.

Członek Zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz opiekun naukowy studenckiego Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska. Współpracownik Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego CARS UW.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne została w 2020 roku wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną naukowcom i dydaktykom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej i funduszach UE, a także unijnym prawie środowiska i prawie energetycznym (więcej informacji dostępnych tutaj).

 

dr Magdalena Porzeżyńska
Katedra Prawa Europejskiego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

e-mail: m.porzezynska@wpia.uw.edu.pl

dyżur: wtorek 20:00-21:00 (konieczne wcześniejsze umówienie się drogą mailową)